Nova pridobitev na pomožnem igrišču v Ljutomeru.
Hvala občini Ljutomer in Alešu Vaupotič, za to pridobitev, katera bo olajšala treninge tudi v poznih urah.